BOSETNING (BOPLASSFUNN)

HØGNIPEN  BOPLASSENE

Noen av de eldste i Østfold

Minnestein over utgravningene på Høgnipen. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Minnestein over utgravningene på Høgnipen. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

VIDEO OPPTAK FRA HØGNIPEN

Fra serien: KULTURMINNER I ØSTFOLD - Av: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold BOPLASSENE RØRMYR I, II OG MELLOMMYR PÅ HØGNIPEN, RAKKESTAD K, (ØSTFOLD), VIKEN F. Video opptak: 08.08.2015. Av. Heine Iversen. - Se videoen ved å klikke - HER

Høgnipen 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen: Boplassene: Rørmyr I og II. Bosetning-aktivitetsområde

To steinalderboplasser.

1966: Rørmyr I. Boplassen ble funnet i 1959 og utgravet i 1962. Et dike gjennomskjærer den i hele dens største utstrekning. Området er svakt SØ-hellende, ligger lunt med bergknauser på alle kanter unntatt i NV. Boplassen er Ø-V 12,5m, N-S 6-9m.

18m NV for I og høyere oppe: Rørmyr II. Ved prøvegravning foretatt i 1963 av E. Johansen ble det funnet en mengde flint på et område ca 2 x 1,5 x 0,3m. Mellom de to boplassene, som begge er underøskt av statsstipendiat Erling Johansen, Kråkerøy, går et Ø-V-gående dike. Tilvekst: C.34058 a-kk

Østfolds Historie Bind 1 - Øst for Folden - Høgnipen

Se mer om boplassene i Kulturminnesøk - HER

Fortiden forteller - Høgnipen - Funnene: Eldst blant de eldste - HER

Høgnipen - Rørmyr I. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Rørmyr I. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Rørmyr II. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Rørmyr II. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Mellommyr. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Mellommyr. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen: Boplassen: Mellommyr, Bosetning-aktivitetsområde

Ved gravning i november 1963 fant statsstipendiat Erling Johansen, Kråkerøy, en mengde flintstykker, derav en god del redskaper. Boplassen ligger lunt, omgitt av bergrabber i Ø, V og S. Det utgravde området er VNV-ØSØ ca 11m, SSV-NNØ d ca 9m.

Østfolds Historie Bind 1 - Øst for Folden - Høgnipen

Se mer om boplassen i Kulturminnesøk - HER

Del denne siden