BOSETNING (BOPLASSFUNN)

HØGNIPEN  BOPLASSENE

Noen av de eldste i Østfold fylke

HISTORIKK


Boplassene Rørmyr I, II og Mellommyr er tre boplasser fra eldre steinalder som ble funnet under grøftearbeid og leting/prøvestikking

i nærheten av Høgnipen på grensen mellom Sarpsborg og tidligere Degernes k, i dag Rakkestad k, Østfold fylke. De ble arkeologisk undersøkt i perioden 1961-74, ledet av Erling Johansen. Boplassene er strandlinjedatert til ca.9600 BP (før nåtid) Rørmyr II-boplassen lå på en liten flate, og nærmere 100 kvadratmeter er utgravd. Anleggssporene var få, men tre konsentrasjoner av flint med til sammen i overkant av 600 redskaper og avslag fantes spredt over den lille flaten. I den vestlige delen av boplassen ble det påvist to ildsteder, og mye av flintmaterialet lå rundt disse.I dag tolkes lokalitetene ved Høgnipen som enkeltstående, kortvarige oppholdssteder for jegere.


Boplassen Mellommyr på Høgnipen er en steinalderboplass som ble funnet i 1963 av Erling Johansen, og som ligger i nærheten av Høgnipen, en ås i Sarpsborg kommune, Østfold fylke, på grensen til Rakkestad. Boplassen ble oppdaget under leting og prøvestikking og arkeologisk undersøkt i perioden 1961-74, ledet av Erling Johansen. Boplassen er strandlinjedatert til ca.9600 BP (før nåtid), og ble lenge ansett som Norges eldste.

VIDEO OPPTAK FRA HØGNIPEN

Fra serien: KULTURMINNER I ØSTFOLD - Av: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold BOPLASSENE RØRMYR I, II OG MELLOMMYR PÅ HØGNIPEN, RAKKESTAD K, ØSTFOLD F. Video opptak: 08.08.2015. Av. Heine Iversen. - Se videoen ved å klikke - HER

Høgnipen 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen: Boplassene: Rørmyr I og II. Bosetning-aktivitetsområde

To steinalderboplasser.

1966: Rørmyr I. Boplassen ble funnet i 1959 og utgravet i 1962. Et dike gjennomskjærer den i hele dens største utstrekning. Området er svakt SØ-hellende, ligger lunt med bergknauser på alle kanter unntatt i NV. Boplassen er Ø-V 12,5m, N-S 6-9m.

18m NV for I og høyere oppe: Rørmyr II. Ved prøvegravning foretatt i 1963 av E. Johansen ble det funnet en mengde flint på et område ca 2 x 1,5 x 0,3m. Mellom de to boplassene, som begge er underøskt av statsstipendiat Erling Johansen, Kråkerøy, går et Ø-V-gående dike. Tilvekst: C.34058 a-kk

Østfolds Historie Bind 1 - Øst for Folden - Høgnipen

Se mer om boplassene i Kulturminnesøk - HER

Fortiden forteller - Høgnipen - Funnene: Eldst blant de eldste - HER

Høgnipen - Rørmyr I. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Rørmyr I. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Rørmyr II. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Rørmyr II. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Mellommyr. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen - Mellommyr. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Høgnipen: Boplassen: Mellommyr, Bosetning-aktivitetsområde

Ved gravning i november 1963 fant statsstipendiat Erling Johansen, Kråkerøy, en mengde flintstykker, derav en god del redskaper. Boplassen ligger lunt, omgitt av bergrabber i Ø, V og S. Det utgravde området er VNV-ØSØ ca 11m, SSV-NNØ d ca 9m.

Østfolds Historie Bind 1 - Øst for Folden - Høgnipen

Se mer om boplassen i Kulturminnesøk - HER

Minnestein over utgravningene på Høgnipen. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Minnestein over utgravningene på Høgnipen. 08.08.2015. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen

Del denne siden