Fotoarkiv

Her er noen smakebiter fra vårt rikholdige fotoarkiv.

En trinnøks av bergart fra eldre steinalder. Funnet på Vik vestre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f.
En trinnøks av bergart fra eldre steinalder. Funnet på Vik vestre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f.
Bøyleformet bronsespenne fra eldre bronsealder periode III. Funnet på Vik østre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. I 1994. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Bøyleformet bronsespenne fra eldre bronsealder periode III. Funnet på Vik østre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. I 1994. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Jellhaugen, Berg, Halden k, Østfold f.
Jellhaugen, Berg, Halden k, Østfold f.
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/ Heine Iversen.
Sylindrisk kjerne av flint fra yngre steinalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Sylindrisk kjerne av flint fra yngre steinalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Avslagsskraper i flint med konveks retusj/bruksspor fra steinalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Avslagsskraper i flint med konveks retusj/bruksspor fra steinalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Bergartstykke med artefakte spor fra eldre steinalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Bergartstykke med artefakte spor fra eldre steinalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Beslag av bronse fra mulig vikingtid/middelalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Beslag av bronse fra mulig vikingtid/middelalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
1 romersk bronsemynt. (AE3) Keiser Flavius Valens 364-375 AD. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
1 romersk bronsemynt. (AE3) Keiser Flavius Valens 364-375 AD. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Ildsted med kull og ildskjørnet stein fra bronsealder - jernalder.
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Ildsted med kull og ildskjørnet stein fra bronsealder - jernalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Løsfunn fra senneolitikum, yngre steinalder. 
Øks, randlistøks, av bronse. Antall fragmenter: 1.
Liten, korrodert randlistøks av bronse, av type nærmest som Vandkilde 1996, fig. 52:no. 117. Øksen er av en trapesoide form med kun svakt bøyde sidekanter. Randlistene er svært lave og nesten ikke til st...
Løsfunn fra senneolitikum, yngre steinalder. Øks, randlistøks, av bronse. Antall fragmenter: 1. Liten, korrodert randlistøks av bronse, av type nærmest som Vandkilde 1996, fig. 52:no. 117. Øksen er av en trapesoide form med kun svakt bøyde sidekanter. Randlistene er svært lave og nesten ikke til st...
En dobbeltegget stridsøks i miniatyr av rombeporfyr fra eldre Traktbegerkultur, yngre steinalder ca. 3900 - 3100 f.Kr. Foto: Østfold fylkeskommune.
En dobbeltegget stridsøks i miniatyr av rombeporfyr fra eldre Traktbegerkultur, yngre steinalder ca. 3900 - 3100 f.Kr. Foto: Østfold fylkeskommune.
Nødutgravning av gravhaug fra eldre jernalder på Rokke, Berg, Halden, Østfold f. I juli 1990.
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold.
Nødutgravning av gravhaug fra eldre jernalder på Rokke, Berg, Halden, Østfold f. I juli 1990. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold.
Nødutgravning av gravhaug fra eldre jernalder på Rokke, Berg, Halden, Østfold f. I juli 1990.
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold.
Nødutgravning av gravhaug fra eldre jernalder på Rokke, Berg, Halden, Østfold f. I juli 1990. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold.
Sigdfragment av flint, hvor vi ser slitasje/glans. Dette kommer av at kiselsyren i kornstråene har virket som et polermiddel på flinten under skjæring av kornaksene. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Sigdfragment av flint, hvor vi ser slitasje/glans. Dette kommer av at kiselsyren i kornstråene har virket som et polermiddel på flinten under skjæring av kornaksene. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.
Begbymannen, Borge, Fredrikstad k, Østfold f.
Begbymannen, Borge, Fredrikstad k, Østfold f.
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold
Skålgropstein fra Tune kirke, Sarpsborg k, Østfold f.
Skålgropstein fra Tune kirke, Sarpsborg k, Østfold f.
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold
Utgravning av stein og jordblandet haug på Værn i Skjeberg
Utgravning av stein og jordblandet haug på Værn i Skjeberg
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold
Hindsgavldolken i Danmarks Oldtid. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Ø
Hindsgavldolken i Danmarks Oldtid. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Ø
I yngre stenalder nåede flintsmedene et meget højt teknisk niveau. Pragtdolken fra Hindsgavl med sin mindre end 1 cm tykke klinge er vort fineste eksempel på flintsmedenes fremragende teknik i stenalderens slutning. Den blev fundet omkring 1867 på øen Fænø i Lillebælt. Øen hørte til godset Hindsgavl, deraf dolkens navn. Dolktypen kaldes for en ”fiskehaledolk” på grund af dolkens fiskehaleformede fæste. Fladehuggede dolke markerer begyndelsen til slutningen af stenalderen, og netop dolkene er gru
Steinsetting: Rønnild, Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f.
Steinsetting: Rønnild, Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f.
Steinsetting m 13 bautaer, diam 15m. Steinlegging inne i ringen.
Felt ID.: 11733 - Hulvei ved Tvetervannet, Skjeberg, Sarpsborg k, Østf
Felt ID.: 11733 - Hulvei ved Tvetervannet, Skjeberg, Sarpsborg k, Østf
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold
ID.: 62730: Bjor, Bergkunst - 2 skipsfigurer
ID.: 62730: Bjor, Bergkunst - 2 skipsfigurer
Helleristningsfelt.
Ristningene ble oppdaget i 1969 av to ungdommer og dokumentert av statsstipendiat E.Johansen som to mindre skipsfigurer og åtte skålgroper. En av gropene er skadet av en avskalling. Beliggende ved Vestvannet på NØ-siden av Bjorshella. Skålgropene er pr. 2017 ikke gjenfunnet.

Del denne siden