Del denne siden

NYE FUNN / AKTUELT

 Felt med hellemalinger funnet i Moss, Østfold

Se og hør mer om dette første hellemalingsfelt funnet i Østfold og Moss kommune.  Se: (Linkene er innaktive!) HER Og: HER

___________________________________________________________________________________________________________________

Spyd av bronse funnet på Larkollen i Rygge, Østfold f, fra eldre bronsealder, ca. 1700 - 1600 f. Kr.

Kilde: NMF - Norges Metallsøkerforening

Se for flere opplysninger - HER

Og Moss Metallsøkerforening FB side - under her:

Østfold kulturarv18. august. 2022 kl. 07:07 · Noen ganger banker arkeolog-❤️ litt ekstra fort, for se hva som har kommet oss i hende: En godt bevart spydspiss fra eldre bronsealder! Funnet ble gjort på Larkollen i Moss kommune av detektorbruker Jon A. Valan. Det er et spesielt funn, som kan dateres tilbake til ca. 1700-1600 f.Kr. Spydspissen kjennetegnes av at bladet består av to motstående, tynne, smale egger, eller vinger. Og nettopp Larkollen er et spennende område når det kommer til bronsealderen. Senest i fjor ble det meldt inn en tidligere ukjent gravrøys fra bronsealder ca. 700 meter lengre øst, som måler 9,5 m i diameter. Funnstedet for spydspissen er nå målt nøyaktig inn med digitalt innmålingsutstyr og blir registrert i den nasjonale kulturminnedatabasen. På fredag skal spissen leveres inn til Kulturhistorisk museum i Oslo, slik at den blir katalogisert og får riktig konservering. Vi er så glade for at slike funn blir levert inn til oss! Det bidrar til å se funnspredningen i fylket vårt, og ikke minst gir det oss enda en puslespillbit til historien vår 🧩

Spydspissen fra Larkollen i Rygge, (Østfold), Viken fylke

Spydspissen fra Larkollen i Rygge, Østfold fylke

KILDE: Sarpsborg Arbeiderblad - Publisert: 02.08.22 16:59. Av. Øivind Lågbu

Under arkeologiske registreringer for fylkesvei 109 på Rolvsøy ble det funnet en gullberlokk, et gull- og sølvsmykke fra romertid. Dette er et kvinnesmykke fra år 0-200, som er så dyktig utført at det er vanskelig å kopiere i dag.

Se mer - HER

Publisert 20. juni 2022

Vikingtidsmuseet åpner dørene i 2026, og blir verdens viktigste formidler av vikingtiden.

Vi er et forskningsmuseum, som forvalter vår felles nasjonalskatt fra vikingtiden for samtiden og for kommende generasjoner. På Vikingtidsmuseet kan du blant annet oppleve verdens tre best bevarte vikingskip og rundt 8000 andre gjenstander fra vikingtiden.

Se mer info på: Vikingtidsmuseet.no

Publisert 10. juni 2022

Et vingeklippet Vikingtidmuseum?

Kostnadskutt i det nye Vikingtidsmuseet vil ramme publikumstilbud og opplevelser hardt, men innsparingene av kuttene vil være helt minimale. Samtidig vil forsinkelsene medføre betydelig risiko for vikingskipene, viser en ny rapport.

Slik vil noe av det nye Vikingskipsmuseet bli seende ut.

Slik vil noe av det nye Vikingskipsmuseet bli seende ut.

Langhus på 60 meter funnet med georadar nær Gjellestadskipet

Ved Gjellestad i Halden er det funnet avtrykk av et langhus på nær 60 meter, samt en rekke andre bygninger og graver.

Ønsker du og vite mer, følg link: Langhus

Nye georadarundersøkelser har avdekt langhus Et av de fem langhusene som er funnet nær Gjellestadskipet er 60 meter, noe som gjør det til et av Nordens største. Foto: Arild L. Teigen, Viken fylkeskommune/ Lars Gustavsen, NIKU

Nye georadarundersøkelser har avdekt langhus Et av de fem langhusene som er funnet nær Gjellestadskipet er 60 meter, noe som gjør det til et av Nordens største. Foto: Arild L. Teigen, Viken fylkeskommune/ Lars Gustavsen, NIKU

NYTT OM VIKINGSKIPET I HALDEN, ØSTFOLD

Siste nytt om: Gjellestadutgravingen

Hva gjemmer seg i Gjellestadskipet? Hør, se og les om de nyeste funnene, de nyeste tolkningene og andre, spennende oppdateringer fra utgravningen.

Ønsker du og vite mer? Følg da linken: Gjellestadprosjektet

Viktig del av vikingskip hevet i Halden, Østfold

Av. ABC Nyheter/NTB - 22.06.2021.

Tirsdag ble de første delene av kjølen på vikingskipet på Gjellestad i Halden løftet opp av jorden, etter et år med utgravinger.

Utgravingen, som er den første av et vikingskip i Norge på over 100 år, startet 26. juni i fjor etter at det i 2018 ble oppdaget en skipsform under bakken. – Selv om det ikke er så mye fysisk igjen av skipet, så kan vi si ganske mye om skipskonstruksjonen, sier utgravningsleder Camilla Cecilie Wenn fra Kulturhistorisk museum til NRK.

Kjølen er viktig for å datere skipet og forstå skipets egenskaper som havgående fartøy, og skipet vil kunne gi mye ny kunnskap om vikingtiden i Norge.

Ifølge Wenn er biten av kjølen spinklere enn hva de forestilte seg. Det er heller ikke funnet rester etter feste for seil, som kan bety at det ikke er snakk om en seilbåt, men et roskip. Det gjør at den skiller seg fra Oseberg- og Gokstadskipet.

Utgravingsleder Christian Løchsen Rødsrud ved Kulturhistorisk museum sier i en pressemelding at hver eneste lag i graven er undersøkt og dokumentert med moderne metoder.

– Vi har fått et godt bilde av hvordan skipet og avdøde ble begravet og hvordan landskapet rundt skipsgraven så ut i sin samtid, sier Rødsrud.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) var til stede da de viktige delene ble løftet opp fra jorden. Han sier funnet av Gjellestadskipet er av enestående nasjonal og internasjonal betydning.

– Jeg er imponert over det arbeidet som arkeologene har gjort med å dokumentere funnet. Dette vil bidra til ny og spennende forskning i lang tid framover, sier Rotevatn.