LØSFUNN OG OLDSAKER

C59820. RANDLISTØKS AV BRONSE FRA SLUTTEN AV YNGRE STEINALDER FUNNET PÅ HØILI (HØYLI) 1109/5, AV JØRSTAD, SKJEBERG, SARPSBORG K, ØSTFOLD F.

Metallsøkerfunn av en randlistøks i bronse med randlist. Øksa er nesten hel, kun litt av nakken mangler. Lengde er 6,1 cm og bredde over eggen er 3,9 cm. Vekt 93 g. Funnet av Tomm Egil Hammer 13.04.2014. Se bilde av øksa under "dokumentasjons"-fanen. Foto: Heine Iversen.

Katalogtekst (KHM); "C59820 (aks.nr. 2014/388) Løsfunn fra senneolitikum fra HØILI (HØYLI) av JØRSTAD (1109/5), SARPSBORG K., ØSTFOLD. Øks, randlistøks, av bronse. Antall fragmenter: 1. Liten, korrodert randlistøks av bronse, av type nærmest som Vandkilde 1996, fig. 53:no. 117. Øksen er av en trapesoide form med kun svakt bøyde sidekanter. Randlistene er svært lave og nesten ikke til stede. Mål: Stl: 6,2 cm. Stb: 4,0 cm. Stt: 1,1 cm. Vekt: 92,7 gram. Datering: LN II. Ca. 1950 - 1700 f. Kr

Funnomstendighet: Framkommet ved metallsøk. Bronseøks funnet med metallsøker i dyrket mark, ca. 25 cm dypt. Orienteringsoppgave: AskeladdenID: 45289-2. Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6566304, Ø: 283560. LokalitetsID: 45289. Innberetning/litteratur: Heine Iversen, 13.04.2014, Funnskjema. Funnet av: Tomm Egil Hammer. Funnår: 2014.

Litteratur: Vandkilde, Helle (1996): From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark. Jutland Archaeological Society Publications XXXII (Aarhus)".

For flere fotos av øksen se - HER

Se også: Kulturminnesøk - HER

Del denne siden