Fylkeskonservatoren i Østfold 

Arkeologi hos fylkeskommunen

Fylkeskommunen har mange ulike oppgaver knyttet til automatisk fredede kulturminner.

Arkeologiske funn kalles: Fornminner og det kan være:

  • Gjenstander fra før 1537
  • Mynter fra før 1650
  • Skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år

Slike funn tilhører staten, og må leveres fylkeskommunen. Siden det er vanskelig å si eksakt når ting er fra - før eller etter 1537 - kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Plan- og byggesaker: Det er vår oppgave å avklare om det finnes arkeologiske kulturminner som blir påvirket av planlagte tiltak. Vi samarbeider med kommunene og tiltakshavere for å finne løsninger som er gode både for kulturminnene og for planene.

Arkeologisk registrering: Før vi kan uttale oss i plan- og byggesaker er det av og til nødvendig med en arkeologisk registrering.

Dispensasjonssaker: Fra 1.1.2020 vil fylkeskommunen ha ansvar for å gi dispensasjon for et automatisk fredet kulturminne, slik at det kan fjernes eller slik at det er mulig å gjøre et inngrep i eller inntil kulturminnet.

Kontaktopplysninger: Se under her! 

Har du gjort noen funn eller observasjoner eller lurer på noe om kulturminner i Østfold generelt?

Meldingsskjema for løsfunn klikk - HER!

TA KONTAKT MED:

Telefon servicesenter: (+47) 69 11 70 00

Vi svarer på telefon mandag–fredag kl.08.00–15.45 (16.09–15.05).
Sommertid: kl. 08.00–15.00 (16.05–15.09)

E-post: post@ofk.no


Postadresse: Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Se her for flere måter å komme i kontakt med Østfold fylkeskommune:


FYLKESKONSERVATOREN I ØSTFOLD FYLKE KAN KONTAKTES PÅ FØLGENDE MÅTE:

Del denne siden