Fylkeskonservatoren i Viken 

Arkeologi hos fylkeskommunen

Fylkeskommunen har mange ulike oppgaver knyttet til automatisk fredede kulturminner.

Arkeologiske funn kalles: Fornminner/Kulturminner og det kan være:

Gjenstander fra før 1537

Mynter fra før 1650

Skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år

Slike funn tilhører staten, og må leveres fylkeskommunen. Siden det er vanskelig å si eksakt når ting er fra - før eller etter 1537 - kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Plan- og byggesaker: Det er vår oppgave å avklare om det finnes arkeologiske kulturminner som blir påvirket av planlagte tiltak. Vi samarbeider med kommunene og tiltakshavere for å finne løsninger som er gode både for kulturminnene og for planene.

Arkeologisk registrering: Før vi kan uttale oss i plan- og byggesaker er det av og til nødvendig med en arkeologisk registrering.

Dispensasjonssaker: Fra 1.1.2020 vil fylkeskommunen ha ansvar for å gi dispensasjon for et automatisk fredet kulturminne, slik at det kan fjernes eller slik at det er mulig å gjøre et inngrep i eller inntil kulturminnet.

Kontaktopplysninger: Se under her! 

Har du gjort noen funn eller observasjoner eller lurer på noe om kulturminner i Østfold, Viken generelt?

Meldingsskjema for løsfunn klikk - HER!

TA KONTAKT MED:

FYLKESKONSERVATOREN I VIKEN FYLKE KAN KONTAKTES PÅ FØLGENDE MÅTE:

Telefon servicesenter: (+47) 32 30 00 00

De svarer på telefon fra mandag - fredag kl. 07.00 - 15.45. Sommertid: kl. 07.00 - 15.00 (15.05-15.09).

E-post: post@viken.no

eDialog: Send sikker henvendelse via eDialog

Postadresse: Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Digital post: Viken fylkeskommune eller organisasjonsnummer 921 693 230 for digital post

Del denne siden