TIDSTAVLE / DATERING

FORHISTORISK TIDSTAVLE - OG KRONOLOGISKJEMA FOR NORDEN

Eldre steinalder (Mesolitikum)

Tidlig mesolitikum. Ca. 10100 – 8000 f. Kr.

Mellom mesolitikum. Ca. 8000 – 6500 f. Kr.

Sen mesolitikum. Ca. 6500 – 4000 f. Kr.

Yngre steinalder (Neolitikum)

Tidlig neolitikum- og eldre mellom neolitikum (Eldre/yngre Traktbeger tid). Ca. 3900 – 2800 f. Kr.

Eldre/yngre mellom neolitikum (Traktbeger- og Gropkeramisk tid). Ca. 3300 – 2400 f. Kr.

Mellom neolitikum yngre del. (Stridsøks tid). Ca. 2800 – 2400 f. Kr.

Sen neolitikum. (Dolktid). Ca. 2400 – 1700 f. Kr.

________________________________________

Eldre bronsealder

Periode I.    Ca. (1800) 1700 - 1500 f. Kr. 

Periode II.   Ca. 1500 - 1300 f. Kr.

Periode III.  Ca. 1300 - 1100 f. Kr.

Yngre bronsealder

Periode IV.  Ca. 1100 - 900 f. Kr.

Periode V.   Ca. 900 - 600 f. Kr.

Periode VI. Ca. 600 - 500 f. Kr. 

________________________________________

Eldre jernalder

Før-Romersk jernalder. Ca. 500 f. Kr - 0 (Kristi fødsel).

Eldre Romertid. Ca. 0 - 200 e. Kr.

Yngre Romertid. Ca. 200 - 400 e. Kr.

Folkevandringstid. Ca. 400 - 550 (600) e. Kr.

Yngre jernalder

Merovinger- Vendeltid. Ca. 550 (600) - 800 e. Kr.

Vikingtid. Ca. 800 -  1030/1050 e. Kr.

________________________________________

Middelalder

Tidlig middelalder. Ca. 1030/1050 – 1130 e. Kr.

Høy middelalder. Ca. 1130 – 1350 e. Kr.

Sen middelalder. Ca. 1350 – 1537 e. Kr.

Datering: Nøstvetfasen, (ca.6500–4800 f.Kr.) senmesolittisk tid, eldre steinalder.

Datering: Nøstvetfasen, (ca.6500–4800 f.Kr.) senmesolittisk tid, eldre steinalder.

Del denne siden