BOKHYLLA / FAGKILDER 

(FAGBØKER / RAPPORTER / STUDIER / INNBERETNINGER / UNDERSØKELSER / PROSJEKTER, OPPSLAGSVERK M.M.)

Geologi

Arkeologi og Historie i Østfold

Østfolds Historie

Fylkeskonservatoren i Østfold - Prosjekter og undersøkelser 

Oversikt over: Nyere Undersøkelser/Utgravninger gjennomført i Østfold fylke av Fylkeskonservatoren. Søk på ønsket kommune - (Linken er innaktiv) - HER

Innberetninger/Prosjekter/Rapporter/Undersøkelser

PROSJEKTRAPPORT: Kvalitetsheving av bergkunst i Askeladden Digitalisering av dokumentasjon og kontrollregistrering av helleristninger i Østfold. Av. Jone Kile Vesik - 2020. Se rapporten (Linken er innaktiv) - HER

KHM, Kulturhistorisk museum i Oslo - Prosjekter og undersøkelser i Østfold fylke

Oversikt over: Nyere undersøkelser/utgravningsprosjek både pågående og gjennomførte i Østfold fylke med mer av KHM - Arkeologisk Seksjon. Oversikten finner du - HER

UIO : DUO - Vitenarkiv - Arkeologi i Østfold diverse. (Linken er innaktiv) Se - HER

Innberetninger/Prosjekter/Rapporter/Undersøkelser

Bergkunst i Østfold fylke

PROSJEKTRAPPORT: Kvalitetsheving av bergkunst i Askeladden Digitalisering av dokumentasjon og kontrollregistrering av helleristninger i Østfold. Av. Jone Kile Vesik - 2020. Se rapporten (Linken er innaktiv) - HER

Gravfelt i Østfold fylke

Arkeologi i Østfold fylke (Generelt)

Arkeologi (Generelt)

KONSERVERING

NUMISMATIKK

OSTEOLOGI

Marine arkeologi

Steinalder (Generelt)

Eldre Steinalder (Mesolitikum)

Yngre Steinalder (Neolitikum)

Bronsealder

Eldre og yngre Bronsealder

Jernalder (Generelt)

Eldre Jernalder

Yngre Jernalder

Middelalder (Generelt)

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjonstid

Tidlig middelalder

Høy middelalder

Sen middelalder

Nyere tid

Arkeologenes søken etter de første menneskene i Østfold fylke - Når kom de første hit?

Undersøkelser og teorier

Del denne siden