BOKHYLLA / FAGKILDER 

(FAGBØKER / RAPPORTER / STUDIER / INNBERETNINGER / UNDERSØKELSER / PROSJEKTER, OPPSLAGSVERK M.M.)

Geologi

Arkeologi- og Historie i Østfold

Østfolds Historie

Fylkeskonservatoren i (Østfold) Viken - Prosjekter og undersøkelser 

Oversikt over: Nyere Undersøkelser/Utgravninger gjennomført i Østfold, Viken fylke av Fylkeskonservatoren. Søk på ønsket kommune - HER

Innberetninger/Prosjekter/Rapporter/Undersøkelser

PROSJEKTRAPPORT: Kvalitetsheving av bergkunst i Askeladden Digitalisering av dokumentasjon og kontrollregistrering av helleristninger i Østfold. Av. Jone Kile Vesik - 2020. Se rapporten - HER

KHM, Kulturhistorisk museum i Oslo - Prosjekter og undersøkelser i (Østfold) Viken fylke

Oversikt over: Nyere undersøkelser/utgravninger gjennomført i Østfold, Viken fylke av KHM - Arkeologisk Seksjon. Oversikten finner du - HER

UIO : DUO - Vitenarkiv - Arkeologi i Østfold diverse. Se - HER

Innberetninger/Prosjekter/Rapporter/Undersøkelser

Bergkunst i Østfold - Viken fylke

PROSJEKTRAPPORT: Kvalitetsheving av bergkunst i Askeladden Digitalisering av dokumentasjon og kontrollregistrering av helleristninger i Østfold. Av. Jone Kile Vesik - 2020. Se rapporten - HER

Gravfelt i Østfold - Viken fylke

Arkeologi i Østfold, (Generelt), Viken fylke

Arkeologi (Generelt)

KONSERVERING

NUMISMATIKK

OSTEOLOGI

Marine arkeologi

Steinalder (Generelt)

Eldre Steinalder (Mesolitikum)

Yngre Steinalder (Neolitikum)

Bronsealder (Generelt)

Eldre Bronsealder

Yngre Bronsealder

Jernalder (Generelt)

Eldre Jernalder

Yngre Jernalder

Middelalder (Generelt)

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjonstid

Tidlig middelalder

Høy middelalder

Sen middelalder

Nyere tid

Arkeologenes søken etter de første menneskene i Østfold, Viken fylke - Når kom de første hit?

Undersøkelser og teorier

Del denne siden