NMM - Norsk Maritimt Museum

Arkeologisk forvaltningsansvar

Norsk Maritimt Museum har ansvar for forvaltningen av kulturminner under vann på strekningen fra svenskegrensen til Åna Sira. Også kulturminner i ferskvann i innlandet innenfor denne kyststripen hører med. Det er arkeologisk seksjon som har det praktiske arbeidet knyttet til forvaltningsansvaret, som skjer etter Lov om kulturminner. Ved seksjonen er det ansatt 13 faste arkeologer, samt en til enhver tid varierende stab av prosjektengasjerte arkeologer. Våre to konservatorer har ansvar for konserveringen av gjenstander og skipsfunn.

Forvaltningsområdet innbefatter fylkene:

Østfold, Oslo, Innlandet, Vestfold, Telemark, og Agder.

Her er funnmeldingsskjema for kulturminner under vann og skipsfunn klikk - HER!

Del denne siden