SKJØTSEL AV KULTURMINNER

Vårt kontor ønsker også å bidra med skjøtsel av kulturminner, og vi har påtatt oss oppgaven med to skjøtselsprosjekt så langt; nemlig:

1). Hulvei ved Sandåsveien (Felt ID.: 11733) på. Lilleby søndre og mellom g/bnr.1095/6, og 7, av Lilleby i Sarpsborg kommune, Østfold f. Se mer - HER

2). Steinsetning (Felt ID.: 40672) på Rønnild vestre g/bnr.1082/1, i Sarpsborg kommune, Østfold f. Se mer - HER

Disse to skjøtselsprosjektene er godkjente og blir utført med tillatelse av hjemmelshavere og Fylkeskonservatoren i Østfold (v/Fylkeshuset i Sarpsborg).

Del denne siden