NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning

Om NIKU

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.

Instituttet fokuserer på kulturminner og kulturmiljøer som et aktivum for samfunnet, og driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som:

• Arkeologiske undersøkelser

• Bygningshistorie, -bevaring og -tilpasning

• Konservering

• Kulturminner og klimaforandring

• By og byutvikling

• Kulturlandskaper og kulturmiljøer

• Nordområde og urfolk • Utvikling av teknologibaserte metoder

• Kulturminneforvaltning og virkemidler

Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner.

Del denne siden