Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981

BOKHYLLA / FAGBØKERArkeologi (Generelt)

Arkeologi for alle.

Arkeologiske landskapsundersøkelser i Norge. 1 : Østfolds oldtidsminner.

En Introduksjon i marin arkeologi.

Nordisk arkeologi grunnfag. Nr 1 : Teori og metode : pensumdel A1-A3.

Nordisk arkeologi grunnfag. Nr 2 : Steinalder : pensumdel B3.

Nordisk arkeologi grunnfag. Nr 3 : Bronsealder og eldre jernalder : pensumdel B3.

Nordisk arkeologi grunnfag. Nr 4 : Vikingtid - middelalder : pensumdel B3.

Nordisk arkeologi mellomfag. Nr 1 : Forskningshistorie, arkeologi og teori.

Skjelettgraving : en innføring i antropologi for arkeologer.

Dekonstruksjon - rekonstruksjon : helleristninger og landskap i Østfold.

De Første nordmenn : da landet ble befolket : Norges forhistorie i bilder og tekst til undervisningsbruk.

Festskrift til Anders Hagen.

Arkeologiske undersøkelser 2001-2002 : katalog og artikler.

Arkeologiske undersøkelser 2003-2004 : katalog og artikler.

Festskrift til Sverre Marstrander på 70-årsdagen.

Funn og forskning : festskrift til Erling Johansen på 50-årsdagen 24. november 1969.

Gravplassen Hunn i Østfold.

Øst for Folden - Østfolds Historie Bind 1.

I Borgarsysle - Østfolds Historie Bind 2.

Norske oldsager.

Kulturhistoriske undersøkelser i Skrivarhelleren.

Runer : våre eldste norske runeinnskrifter

E6-prosjektet Østfold. Band 1 : Hus og gard langs E6 i Råde kommune.

E6-prosjektet Østfold. Band 2 : Hus, gard og graver langs E6 i Sarpsborg kommune

E6-prosjektet Østfold. Band 3 : Hus og gard langs E6 i Fredrikstad og Sarpsborg kommunar.

E6-prosjektet Østfold. Band 4 : Dokumentasjon og sikring av helleristingar.

Svinesundprosjektet. Bind 1 : Utgravninger avsluttet i 2001.

Svinesundprosjektet. Bind 2 : Utgravninger avsluttet i 2002.

Svinesundprosjektet. Bind 3 : Utgravninger avsluttet i 2003.

Svinesundprosjektet. Bind 4 : Oppsummering av Svinesundprosjektet.

Fra Østfolds oldtid : foredrag ved 25-årsjubileet for Universitetets arkeologiske stasjon Isegran.

Fortiden forteller : Universitetets oldsaksamling 1829-1979.

Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold : Dobbeltsporprosjektet : arkeologiske undersøkelser 1994-1996

Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold : et monument over dødsriter og kultutøvelse i yngre bronsealder og ...

Gravplassen fra Store-Dal i Skjeberg.

Strandhugg i Østfold med Erling Johansen : streiftog gjennom 10.000 år.

Gåten om kong Raknes grav : hovedtrekk i norsk arkeologi.

Jernalder (Generelt)

 

Tidlig middelalder

 


Høy middelalder

 


Sen middelalder