Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold

Frivillig kulturminnevern i Østfold, Viken fylke siden 1981


Velkommen til Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold, Viken fylke sine websider

Her har vi samlet den viktigste informasjonen du trenger å vite om kontorets arbeidsområder og virkefelt, samtidig med opplysninger om: Nordisk arkeologi, kulturminnevern, faste - og løse kulturminner, og vern av disse med mer. Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis det skulle være noe mer du måtte lure på.

 

Med vennlig hilsen

 

Heine Iversen

Arkeologisk leder

Registreringstjenesten

Kulturminnevernseksjonen

Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold

Tlf.: (+47) 69 16 32 17

E-post: amator.arkeologisk.kontor@consultant.online.no


Fra vårt fotoarkiv


INFO OM: Virksomheten: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold, Viken fylke

• Kontoret driver aktivt kulturminnevern i Østfold, Viken fylke på frivillig basis, og har vært i virksomhet siden 1981.

• Kontoret har et nært samarbeide med Fylkeskonservatoren i Viken, og Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Arkeologisk seksjon, samt Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. Kontoret skal søke samarbeid og kontakt med så vel myndigheter som amatørarkeologer, historielag, samt andre interesserte personer og foreninger. For å fremme og trygge vernet av fylkets eldste kulturminner.

• Kontoret ledes av: Heine Iversen. I henhold til lov om kulturminner. Kontoret tar imot alle henvendelser og opplysninger av arkeologisk art, samt arkeologiske funn til registrering, før det sendes til: Fylkeskonservatoren i Viken, derfra går funn og opplysninger videre til: KHM, Universitetet i Oslo, Arkeologisk seksjon.

• Kontoret har flere kontaktpersoner og samarbeidspartnere i Østfold, Viken fylke.

• Vårt kontor har selv registrert en god del løse, og faste kulturminner i Skjeberg, Sarpsborg k, opp gjennom årenes løp, disse registreringene er samlet i en egen registreringsperm etter g/b.nr. systemet, permen holdes ajour pr. dags dato. For øvrig har vi også gjort mange registreringer fra andre kommuner i Østfold, Viken fylke.

• Kontorets arbeide er kun basert på frivillighet.

• Personer som ønsker opplysninger fra våre arkiver vedr. løse og faste kulturminner i Østfold, Viken fylke kan kontakte: Heine Iversen på telefon 69 16 32 17 eller skrive et brev til: Amatør-Arkeologisk Kontor, Registreringstjenesten, Stens Vei 4, 1738 Borgenhaugen. Eller sende e-post (bruk da vennligst kontaktskjemaet under her). Svar som må sendes pr. vanlig brevpost; belastes mottaker kun de faktiske kostnader for kontorrekvisita samt porto for forsendelse hvis da ikke opplysningene kan sendes via e-post som PDF fil, da er alt gratis.

Er det noe mer du/dere måtte lure på, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Bruk da vennligst kontaktskjemaet under her!

Vi svarer så raskt vi kan.

Navn*
E-postadresse*
Telefonnummer
Emne*
Melding*