Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


Perioder/FunnDATERINGSSVAR PÅ PRØVER TATT FRA:

Gjellestadområdet i Halden k, (Østfold), Viken fylkeSkipet fra Bakkehaugen