Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


FRA ARKIVET


Gravfunn fra eldre jernalder gjort i ROKKE (110/2), HALDEN K, ØSTFOLD, VIKEN F, ved en nødutgravning i juli 1990.

Funn oversikt og foto er tilgjengelig på:

Tilvekst opplysninger fra KHM:

https://www.unimus.no/felles/arkeologi/index_katalog.php?museum=khm&museumsnr=C50907

Foto:

https://www.unimus.no/portal/?fbclid=IwAR1QCNviF4G_Arbim0X5GXkumbyVVUzAKQVSzZ5teFbx_D7nSVt2A2wgoOk#/search/things/freetext?value=C50907&requirePhoto=true

Mannskap i arbeid ved nødutgravning av gravhaug i Rokke i Juli 1990.

Utgravning av en skadd gravhaug i Rokke, Halden i Juli 1990. Vi ser her, kontorets mannskaper i arbeid. Kilde: Halden Arbeiderblad.

Utgravning av en skadd gravhaug i Rokke, Halden i Juli 1990. Vi ser her, kontorets mannskaper i arbeid. Kilde: Halden Arbeiderblad.

Nødutgravning av skadd gravhaug i Rokke, juli. 1990. Vi ser fra venstre, Lars Ole Klavestad, Ronny Lademoe, Heine Iversen og Tom Birkelund.

Avisartikkel om: Utgravning av en skadd gravhaug i Rokke, Halden i Juli 1990. Kilde: Halden Arbeiderblad.