Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


FRA ARKIVET


I FRA ARKIVET - 1990

Gravfunn fra eldre jernalder gjort i ROKKE (110/2), HALDEN K, ØSTFOLD, VIKEN F, ved en nødutgravning i juli 1990.

Funn oversikt og foto er tilgjengelig på:

Tilvekst opplysninger fra KHM:

 Katalogbeskrivelsen av funn fra utgravningen - Se HER

Foto av gjenstander:

Se fotos av funn fra utgravningen - Se HER

Mannskap i arbeid ved nødutgravning av gravhaug i Rokke i Juli 1990.

Utgravning av en skadd gravhaug i Rokke, Halden i Juli 1990. Vi ser her, kontorets mannskaper i arbeid. Kilde: Halden Arbeiderblad.

Utgravning av en skadd gravhaug i Rokke, Halden i Juli 1990. Vi ser her, kontorets mannskaper i arbeid. Kilde: Halden Arbeiderblad.

Nødutgravning av skadd gravhaug i Rokke, juli. 1990. Vi ser fra venstre, Lars Ole Klavestad, Ronny Lademoe, Heine Iversen og Tom Birkelund.

Avisartikkel om: Utgravning av en skadd gravhaug i Rokke, Halden i Juli 1990. Kilde: Halden Arbeiderblad.