TIDSTAVLE / DATERING


FORHISTORISK TIDSTAVLE- OG KRONOLOGISKJEMA FOR NORDEN

 

Eldre steinalder

Tidlig mesolitikum. Ca. 10100 – 8000 f. Kr.

Mellom mesolitikum. Ca. 8000 – 6500 f. Kr.

Sen mesolitikum. Ca. 6500 – 4000 f. Kr.

Yngre steinalder

Tidlig neolitikum- og eldre mellom neolitikum (Eldre/yngre Traktbeger tid). Ca. 3900 – 2800 f. Kr.

Eldre/yngre mellom neolitikum (Traktbeger- og Gropkeramisk tid). Ca. 3300 – 2400 f. Kr.

Mellom neolitikum yngre del. (Stridsøks tid). Ca. 2800 – 2400 f. Kr.

Sen neolitikum. (Dolktid). Ca. 2400 – 1700 f. Kr.

________________________________________

Eldre bronsealder

Periode I – III. Ca. 1800 – 1100 f. Kr.

Yngre bronsealder

Periode IV – VI. Ca. 1100 – 500 f. Kr.

________________________________________

Eldre jernalder

Ca. 500 f. Kr – 550 e. Kr. (Før-Romersk jernalder, eldre og yngre Romertid og Folkevandringstid).

Yngre jernalder

Ca. 550 – 1030/1050 e. Kr (Merovinger/Vendel-tid og Vikingtid). ________________________________________

Middelalder

Tidlig middelalder. Ca. 1030/1050 – 1130 e. Kr.

Høy middelalder. Ca. 1130 – 1350 e. Kr.

Sen middelalder. Ca. 1350 – 1537 e. Kr.


Datering: Nøstvetfasen, (ca.6500–4800 f.Kr.) senmesolittisk tid, eldre steinalder.