Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


SKJØTSEL AV KULTURMINNER


Vårt kontor ønsker også å bidra med skjøtsel av kulturminner, og vi har påtatt oss oppgaven med to skjøtselsprosjekt så langt; nemlig:

1). Hulvei (Felt ID.: 11733) på. Lilleby søndre og mellom g/bnr.1095/6, og 7, av Lilleby i Sarpsborg kommune.

2). Steinsetning (Felt ID.: 40672) på, Rønneld vestre g/bnr.1082/1, i Sarpsborg kommune.

Disse to skjøtselsprosjektene er godkjente og blir utført med tillatelse av hjemmelshavere og Fylkeskonservatoren i Viken (v/Fylkeshuset i Sarpsborg).