Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


Arkeologi i Norden

Nye arkeologiske funn og oppdagelser fra våre nordiske naboland.


SVERIGE

 

Unikt depofunn fra yngre bronsealder. Ca. 750 - 500 f. Kr. Funnet er gjort våren 2021 i Alingsås, Västra Götaland, Sverige.

Ett 50-tal hela eller större delar av bronsföremål har hittats i Alingsås. Fyndet utgörs huvudsakligen av praktföremål för personlig utsmyckning och är ett av de mest spektakulära och största depåfynd från yngre bronsåldern som någonsin gjorts inte bara i Västsverige utan i hela Sverige. – Det är dessutom en av få liknande fyndplatser som har undersökts arkeologiskt, så fyndet är unikt på flera sätt. Inte sedan bronssköldarna från Fröslunda grävdes fram ur en åker i Skaraborg i mitten av 1980-talet har ett så spännande fynd från bronsåldern gjorts i Sverige, säger Pernilla Morner, antikvarie på Länsstyrelsen Västra Götaland.