Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


LINKER


NYTTIGE RESSURSER PÅ NETT:

 

KULTURMINNELOVEN

Lov om kulturminner

 

KULTURMINNEVERN MYNDIGHETER

Riksantikvaren

Fylkeskonservatoren i Viken

KHM, Kulturhistorisk museum i Oslo

NIKU - Norsk institutt for kulturminne forskning

NMM - Norsk Maritimt Museum

 

OVERSIKT OVER ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER

NORARK - Norsk Arkeologi

 

DATABASER/SØK

Kulturminnesøk - Kulturminner i Norge på nett

Universitetsmuseenes samlinger

Dokumentasjonsprosjektet

Norges Kirker

Nasjonalbiblioteket

Søk i O. Rygh: Norske Gaardnavne

 

KARTSØK

Kulturminnesøk - Kulturminner i Norge på nett

Riksantikvaren - Kulturminnekart 

Se Eiendom - Kartverket

Søk gård

Kulturminner i Østfold

Kilden Arealinformasjon

Norge i bilder

Kartverkets historiske arkiv

 

FRIVILLIG KULTURMINNEVERN

Norsk Arkeologisk Selskap

Østfold Historielag

NMF - Norges Metallsøkerforening

Rygene Detektorklubb

Raade detektorklubb

Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold

 

ARKEOLOGISKE- PERIODER OG METODER

 

PERIODER

Østfolds Historie Bind 1 - Øst for Folden

Steinalderen i Norge

Bronsealderen i Norge

Jernalderen i Norge

Middelalderen i Europa og Norge

 

METODER

Karbondatering (C14)

Arkeologisk stratigrafi

 

 

ARKEOLOGI I NORDEN

 

SVERIGE

Fornsøk

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkivs (SHFA) bilddatabas

Sök i Historiska museets samlingar

 

DANMARK

Fund og Fortidsminder

Nationalmuseets online samlinger

Fortidsmindeguiden - en landsdækkende formidlingsportal

Historie: Danmarks oldtid fra 13000 f.kr. - 1050 e.kr.

 

ANDRE NYTTIGE RESSURSER OG OPPSLAGSVERK

 

NORGE

FUNNSKJEMA

Riksantikvaren - Funnskjema for innlevering av metalldetektorfunn

Funnskjema for innlevering av løse kulturminner til Arkeologisk Seksjon v/Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) via Fylkeskommunene

Her er link til: Funnskjema for kulturminner under vann og skipsfunn, som skal meldes til: NMM - Norsk Maritimt Museum i Oslo.

ANNET

Norske Oldsager av, Oluf Rygh

Nicolay : arkeologisk tidsskrift

Viking. Norsk Arkeologisk Årbok

Klassifikationssystem for stenartefakter

Definisjoner, steinaldernomenklatur

Liste over digitaliserte bygdebøker med mer fra Østfold

Norges oldtid

Norske Gaardnavne - Smaalenenes Amt

Bergkunst : jegerfolkets helleristninger og malninger i norsk steinalder

 

 

SVERIGE

Fornvännen

 

DANMARK

A. HARJA - Genstandstabel for identificering, klassificering og datering af detektorgenstande

B. HARJA - Kompendium for identificering, klassificering og datering af detektorgenstande

1. HARJA - Spenne/Fibel tabell