Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


LINKER


NYTTIGE RESSURSER PÅ NETT:

 

KULTURMINNELOVEN

Lov om kulturminner: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50

 

KULTURMINNEVERN MYNDIGHETER

Riksantikvaren: https://www.riksantikvaren.no/?module=Articles%3Baction%3DArticle.publicShow%3BID%3D1478

Fylkeskonservatoren i Viken: https://viken.no/tjenester/kulturminner/

KHM, Kulturhistorisk museum i Oslo: https://www.khm.uio.no/

NIKU - Norsk institutt for kulturminne forskning: https://www.niku.no/

NMM - Norsk Maritimt Museum: https://marmuseum.no/arkeologi

NORARK - Norsk Arkeologi: http://www.norark.no/prosjekter/

 

DATABASER/SØK

Kulturminnesøk - Kulturminner i Norge på nett: https://kulturminnesok.no/

Universitetsmuseenes samlinger: https://www.unimus.no/portal/?fbclid=IwAR1QCNviF4G_Arbim0X5GXkumbyVVUzAKQVSzZ5teFbx_D7nSVt2A2wgoOk#/

Dokumentasjonsprosjektet: https://www.dokpro.uio.no/

Norges Kirker: https://norgeskirker.no/wiki/Hovedside

Nasjonalbiblioteket: https://www.nb.no/search

 

KARTSØK

Riksantikvaren - Kulturminnekart: https://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=82835f6c7e794c44a2192bdb111d41b5

Arkeologiske Undersøkelser/registreringer (Kartsøk): https://humgis.uiocloud.no/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=491d095405234f5a994671a1346d076c

Se Eiendom - Kartverket: https://seeiendom.kartverket.no/

Søk gård: https://gardskart.nibio.no/search

Kulturminner i Østfold: http://kulturminnekart.no/ostfold/

Kilden Arealinformasjon: https://kilden.nibio.no/?topic=arealinformasjon&X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&layers=ar5_bonitet

Norge i bilder: https://www.norgeibilder.no/

Kartverkets historiske arkiv: https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historisk-arkiv

 

FRIVILLIG KULTURMINNEVERN

Norsk Arkeologisk Selskap: https://www.arkeologi.no/

Østfold Historielag: http://ostfoldhistorielag.org/

NMF - Norges Metallsøkerforening: https://nmf.nu/

Rygene Detektorklubb: https://www.rygenedetektorklubb.com/

Raade detektorklubb: https://www.slideshare.net/hugofalck/raade-detektorklubb-72298341

Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold: http://amator-arkeologiskkontor.simplesite.com/440441428

 

ARKEOLOGISKE- PERIODER OG METODER

 

PERIODER

Steinalderen i Norge: https://no.wikipedia.org/wiki/Steinalderen_i_Norge

Bronsealderen i Norge: https://no.wikipedia.org/wiki/Bronsealderen_i_Norge

Jernalderen i Norge: https://no.wikipedia.org/wiki/Jernalderen_i_Norge

Middelalderen i Europa og Norge: https://no.wikipedia.org/wiki/Middelalderen

 

 

METODER

Karbondatering (C14): https://no.wikipedia.org/wiki/Karbondatering

Arkeologisk stratigrafi: https://no.wikipedia.org/wiki/Arkeologisk_stratigrafi

 

 

ARKEOLOGI I NORDEN

 

SVERIGE

Fornsøk: https://app.raa.se/open/fornsok/

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkivs (SHFA) bilddatabas: https://www.shfa.se/

Sök i Historiska museets samlingar: http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp

Carlotta søk -  Göteborg stadsmuseum: http://62.88.129.39/carlotta/web

 

DANMARK

Fund og Fortidsminder: https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/

Nationalmuseets online samlinger: https://samlinger.natmus.dk/

Fortidsmindeguiden - en landsdækkende formidlingsportal: https://fortidsmindeguide.dk/

Historie: Danmarks oldtid fra 13000 f.kr. - 1050 e.kr.: https://duda.dk/fag/historie/oldtiden/

 

ANDRE NYTTIGE RESSURSER OG OPPSLAGSVERK

 

NORGE

FUNNSKJEMA

Riksantikvaren - Funnskjema for innlevering av løse kulturminner: https://www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2019/10/funnskjema2019.pdf

Funnskjema for innlevering av løse kulturminner til Arkeologisk Seksjon v/Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) via Fylkeskommunene: www.khm.uio.no/om/forvaltning-av-kulturminner/melde-funn/funnskjema-sep-13.pdf

ANNET

Norske Oldsager av, Oluf Rygh: https://www.nb.no/items/89cbca434b073588fd6ddedf4d665112?page=0

Nicolay : arkeologisk tidsskrift: https://www.duo.uio.no/handle/10852/40250

Viking. Norsk Arkeologisk Årbok: https://www.arkeologi.no/viking/tidligere

Klassifikationssystem for stenartefakter: https://www.nb.no/items/1ae57fc4aec065456bbea01a9bb05149?page=0&searchText=Morfologisk%20klassifisering%20av%20sl%C3%A5tte%20steinartefakter

Definisjoner, steinaldernomenklatur: https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Steinalder_nomenklatur_definisjoner_V04.pdf/8582bc4e-7852-436e-b0e2-971670e5d467?status=0

Liste over digitaliserte bygdebøker med mer fra Østfold: https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Liste_over_digitaliserte_bygdeb%C3%B8ker_%E2%80%93_%C3%98stfold

Norgeshistorie: https://www.norgeshistorie.no/

 

 

SVERIGE

Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv: http://samla.raa.se/xmlui/

Fornvännen: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/378

 

DANMARK

A. HARJA - Genstandstabel for identificering, klassificering og datering af detektorgenstande: http://harja.dk/wp-content/uploads/2019/01/Harja_Genstandstabel-Udg.-1.0.pdf 

B. HARJA - Kompendium for identificering, klassificering og datering af detektorgenstande: http://harja.dk/wp-content/uploads/2020/02/Harja-Kompendium-Udg.-2.0.pdf

1. HARJA - Spenne/Fibel oversikt: http://harja.dk/wp-content/uploads/2019/01/Harja-Fibel-Tavle-Udg.-1.0.pdf

2. HARJA - Spenne/Fibel tabell: http://harja.dk/wp-content/uploads/2019/01/Harja-Fibel-Tabel-Udg.-1.0.pdf