Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981

Jellhaugen, Berg, Halden k, (Østfold) Viken f. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.