Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981

1 romersk bronsemynt. (AE3) Keiser Flavius Valens 364-375 AD. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.