Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981

Avslagsskraper i flint med konveks retusj/bruksspor fra steinalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.