Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


Riksantikvaren

Se mer: Riksantikvaren

Riksantikvarens mål er at arkeologiske kulturminner skal forvaltes og formidles som unike kilder til kunnskap om fortidens samfunn, og som grunnlag for ny innsikt, opplevelse og bruk.

 

ARBEIDSOMRÅDER

Arkeologi

I mer enn 11 000 år har det bodd mennesker her i landet. For det meste av denne tiden er arkeologiske kulturminner de viktigste kildene vi har som gir innsyn i menneskenes liv og samfunnsforhold. Disse sporene er derfor underlagt et spesielt sterkt vern gjennom kulturminneloven.

Se mer: https://www.riksantikvaren.no/arbeidsomrader/arkeologi/