Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981


Fylkeskonservatoren i Viken 

Se: https://viken.no/tjenester/kulturminner/

Arkeologi hos fylkeskommunen

Fylkeskommunen har mange ulike oppgaver knyttet til automatisk fredede kulturminner.

Plan- og byggesaker: Det er vår oppgave å avklare om det finnes arkeologiske kulturminner som blir påvirket av planlagte tiltak. Vi samarbeider med kommunene og tiltakshavere for å finne løsninger som er gode både for kulturminnene og for planene.

Arkeologisk registrering: Før vi kan uttale oss i plan- og byggesaker er det av og til nødvendig med en arkeologisk registrering.

Dispensasjonssaker: Fra 1.1.2020 vil fylkeskommunen ha ansvar for å gi dispensasjon for et automatisk fredet kulturminne, slik at det kan fjernes eller slik at det er mulig å gjøre et inngrep i eller inntil kulturminnet.

Kontaktopplysninger: Se under her! 


Har du gjort noen funn eller observasjoner eller lurer på noe om kulturminner i Østfold, Viken generelt?

Meldingsskjema for løsfunn klikk - HER!

TA KONTAKT MED:

FYLKESKONSERVATOREN I VIKEN FYLKE KAN KONTAKTES PÅ FØLGENDE MÅTE:

Telefon servicesenter: (+47) 32 30 00 00

De svarer på telefon fra mandag - fredag kl. 07.00 - 15.45. Sommertid: kl. 07.00 - 15.00 (15.05-15.09).

E-post: post@viken.no

eDialog: Send sikker henvendelse via eDialog

Postadresse: Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Digital post: Viken fylkeskommune eller organisasjonsnummer 921 693 230 for digital post

Se også.: https://viken.no/tjenester/kulturminner/arkeologi/