KULTURMINNEVERN


KULTURMINNELOVEN SIER:

Dersom det oppdages fornminner under arbeider i marken, skal disse stanses i den utstrekning de berører fornminnene eller deres sikkerhetssoner på fem meter. Melding skal straks sendes nærmeste Politimyndighet, eller antikvarisk myndighet etter loven her, i henhold til: Lov om kulturminner av 9. juni 1978.


Har du gjort noen funn eller observasjoner eller lurer på noe om kulturminner generelt?

TA KONTAKT MED: Kulturminneforvaltningen i Viken fylke eller Amatør-Arkeologisk Kontor (Se våre kontaktopplysninger under: KONTAKT OSS).

KULTURMINNEFORVALTNINGEN I VIKEN FYLKE KAN KONTAKTES PÅ FØLGENDE MÅTE:

Telefon servicesenter: 32 30 00 00

De svarer på telefon fra mandag - fredag kl. 07.00 - 15.45. Sommertid: kl. 07.00 - 15.00 (15.05-15.09).

E-post: post@viken.no

eDialog: Send sikker henvendelse via eDialog

Postadresse: Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Digital post: Viken fylkeskommune eller organisasjonsnummer 921 693 230 for digital post

Se også.: https://viken.no/tjenester/kulturminner/arkeologi/