Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981

Sigdfragment av flint, hvor vi ser slitasje/glans. Dette kommer av at kiselsyren i kornstråene har virket som et polermiddel på flinten under skjæring av kornaksene. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.