Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981

En dobbeltegget stridsøks i miniatyr av rombeporfyr fra eldre Traktbegerkultur, yngre steinalder ca. 3900 - 3100 f.Kr.
Foto: Østfold fylkeskommune.