Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981

Løsfunn fra senneolitikum, yngre steinalder.
Øks, randlistøks, av bronse. Antall fragmenter: 1.
Liten, korrodert randlistøks av bronse, av type nærmest som Vandkilde 1996, fig. 52:no. 117. Øksen er av en trapesoide form med kun svakt bøyde sidekanter. Randlistene er svært lave og nesten ikke til stede.
Mål: Stl: 6,2 cm. Stb: 4,0 cm. Stt: 1,1 cm. Vekt: 92,7 gram.
Datering: LN II. Ca. 1950 - 1700 f.Kr.
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.