Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981

Bergartstykke med artefakte spor fra eldre steinalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.