Amatør-Arkeologisk Kontor - Frivillig kulturminnevern i Østfold siden 1981

Sylindrisk kjerne av flint fra yngre steinalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold v/Heine Iversen.